Kvietimas teikti paraiškas 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT05 ,,Rizikos grupės vaikai ir jaunimas" Dvišalio bendradarbiavimo fondo veikloms vykdyti (,,B" priemonė)

Kviečiame teikti paraiškas 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT05 ,,Rizikos grupės vaikai ir jaunimas" Dvišalio bendradarbiavimo fondo veikloms vykdyti (,,B" priemonė). KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

 

 Tinkami pareiškėjai:

Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kurie įgyvendina vaikų dienos centrų, vaikųb dienos centrų su atvira jaunimo erdve, atvirųjų jaunimo centrų plėtros, vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro steigimo projektus.

Remiama veikla:

Veiklos, kuriomis skatinamas kompetencijos kėlimas, ryšių užmezgimas ir plėtojimas, apsikeitimas žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika tarp Projektų vykdytojų Lietuvos Respublikoje ir organizacijų, veikiančių rizikos grupės vaikų ir jaunimo srityje, valstybėse donorėse (Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas).

Tinkamos finansuoti veiklos:

  • Veiklos vykdytojo ir veiklos partnerio dalyvavimas konferencijose, seminaruose, kursuose, susitikimuose, apsikeitimo patirtimi vizituose ir kituose renginiuose;
  • Veiklos vykdytojo ir veiklos partnerio konferencijų, seminarų, kursų, susitikimų, apsikeitimo patirtimi vizitų ir kitų renginių organizavimas;
  • Komndiruočių į renginius ir susitikimus išlaidos;
  • Renginio dalyvio mokesčio išlaidos.

Paramos dydis: Iki 15 000 Eurų.

Finansavimo intensyvumas: Parama teikiama kaip 100 proc. išmoka.

Paraiškų teikimo terminas: Iki 2017 m. balandžio 30 d. 

Kviečiame kreiptis dėl konsultacijos el. paštu: info@kokybesklubas.lt arba telefonu +370 65538778.

 

Mūsų klientai

logo1.pngTranskela_Logo_COLOR.pngTLSC.pngTAVIRA.pngTARANDE_LOGO-01.pngPBU.pngpirciupasaulis.pngKlaipėda_LCC.pngAKTO.pnggordonlogo.pngLaurai.pngPilies-Uostas.pngmechanizmu.pngNovaturas.pngLogo.pngbaltijosbrasta.pngbalticilp.png