Kvietimas teikti paraiškas pagal veiklos sritį ,,Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse"

Kviečiame teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį ,,Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse". KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

 Tinkami pareiškėjai:

1. Veiklą pradedantis (ne ilgiau kaip 6 mėn. iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai užsiimantis individualia veikla pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą) arba pradėsiantis fizinis asmuo;
2. Naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) privatus juridinis asmuo;
3. Socialinio verslo kūrimo atveju, naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) juridinis asmuo;
4. Pareiškėjas nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo dienos turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir rekomendacijoje 2003/361/EB (taikoma fiziniams asmenims);
5. Paramos besikreipiantis fizinis asmuo turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

Reikalavimai fiziniams asmenims:

Pareiškėjo – fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta deklaruota kaimo vietovėje.

Reikalavimai juridiniams asmenims: 

Pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė įsteigta kaimo vietovėje ir užregistruota Juridinių asmenų registre (taip pat ir juridinio asmens sandėliai).

Remiama veikla:

Pagal Priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti.

Remiamos visos ekonominės veiklos, nurodytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus neremiamos:

 • ▪ alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
 • ▪ tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
 • ▪ ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
 • ▪ azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
 • ▪didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;
 • ▪ finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;
 • ▪ draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
 • ▪ nekilnojamojo turto operacijos;
 • ▪ teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;
 • ▪ medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
 • ▪ elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
 • ▪ žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūrą, išskyrus paslaugas žemės ūkiui.

 

Tinkamos išlaidos:

 • ▪ Gamybinių ir kitų būtinų statinių rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas bei statinių (išskyrus pastatus), atitinkančių nesudėtingų statinių reikalavimus nauja statyba (finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas);
 • ▪ Naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas;
 • ▪ Speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
 • ▪ Specializuota technika ir (arba) įranga;
 • ▪ Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas;
 • ▪ Bendrosios išlaidos.

 

Paramos dydis: Iki 40 000 Eurų (be PVM, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos).

Finansavimo intensyvumas: Parama teikiama kaip 100 proc. išmoka.

Paraiškų teikimo terminas: Nuo lapkričio 2 d. iki gruodžio 16 d.

 

Kviečiame kreiptis dėl konsultacijos el. paštu: info@kokybesklubas.lt arba telefonu +370 65538778.

 

Mūsų klientai

TLSC.pngpirciupasaulis.pngNovaturas.pngPBU.pngbaltijosbrasta.pnglogo1.pngPilies-Uostas.pngmechanizmu.pnggordonlogo.pngTAVIRA.pngTARANDE_LOGO-01.pngAKTO.pngbalticilp.pngTranskela_Logo_COLOR.pngLaurai.pngLogo.pngKlaipėda_LCC.png