Kvietimas teikti paraiškas pagal veiklos sritį ,,Miško veisimas”

 

Kviečiame teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonės ,,Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą” veiklos sritį ,,Miško veisimas”.
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Priemonės tikslas – išsaugoti aplinką ir tvarią miškų ūkio plėtrą, švelninti klimato kaitą.
Tinkami pareiškėjai:
1. Juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems želdinta žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise;
2. Savivaldybės, žemę, planuojamą apželdinti mišku, valdančios patikėjimo teise.
Remiama veikla:
1. Miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka);
2. Miško priežiūra, apsauga ir ugdymas.

Vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties.

Paraiškų surinkimo terminas – 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Mūsų klientai

PBU.pnglogo1.pngTLSC.pngKlaipėda_LCC.pngPilies-Uostas.pngTranskela_Logo_COLOR.pngpirciupasaulis.pngbalticilp.pngmechanizmu.pngTAVIRA.pngAKTO.pnggordonlogo.pngLaurai.pngTARANDE_LOGO-01.pngbaltijosbrasta.pngLogo.pngNovaturas.png