Planuojamas kvietimas biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų

 

Planuojamas paskelbti kvietimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį ,,Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų”. KVIETIMAS PASIBAIGĘS

Tinkami pareiškėjai:
1. Ūkininkas;
2. Labai maža įmonė;
3. Maža įmonė.

Pareiškėjas turi užsiimti gyvulininkyste ar paukštininkyste arba turi būti sudaręs ilgalaikę (ne mažiau kaip 10 metų trukmės) sutartį dėl mėšlo tiekimo.

Biodujų gamybos žaliavų struktūroje ne mažiau kaip 50 proc. turi sudaryti iš pareiškėjo ūkio arba pagal ilgalaikę (ne trumpesnę kaip 10 metų trukmės) sutartį su gyvulininkystės, paukštininkystės ūkiu gaunamas gyvulių ar paukščių mėšlas. Likusią biodujų gamybos žaliavų dalį gali sudaryti kitos atliekos.

Finansuojama veikla:
1. Biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų;
2. Biometano gamyba ir suspaudimas;
3. Degazuotojo substrato gamyba.

Paramos suma: didžiausia paramos suma, tenkanti biodujų gamybos įrenginio elektrinio galingumo 1 kW, kai iš biodujų gaminama elektros energija, negali būti didesnė nei 3100 Eur. Didžiausia paramos suma, tenkanti biodujų gamybos įrenginio 1 m3 per valandą gaminamam biodujų kiekiui, gaminant tik biometaną, didžiausia paramos suma, tenkanti biodujų gamybos įrenginio 1 m3 per valandą gaminamam biometano kiekiui, negali būti didesnė kaip 11970 Eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 60 proc.

Paraiškų surinkimo terminai: 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2015 m. lapkričio 30 d.

 

Mūsų klientai

Transkela_Logo_COLOR.pngAKTO.pngTARANDE_LOGO-01.pngKlaipėda_LCC.pnglogo1.pngPBU.pngmechanizmu.pngLaurai.pngPilies-Uostas.pngbalticilp.pngNovaturas.pngTAVIRA.pnggordonlogo.pngLogo.pngbaltijosbrasta.pngpirciupasaulis.pngTLSC.png