Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

„SPORTO PASKIRTIES PASTATŲ ARBA SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ PLĖTRAI, PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI“

Kvietimas teikti paraiškas 2021 metų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Priemonė:
„SPORTO PASKIRTIES PASTATŲ ARBA SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ PLĖTRAI, PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI“ 

7 Dienos

Tinkami pareiškėjai juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė (partneriai). Paraiškos teikimo terminas iki 2021 m. kovo 1 d. 17:00 val.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 450 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 4 131 744,00 Eur

Remiamos veiklos:

1. Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra. Teikiamu sporto projektu siekiama sudaryti arba pagerinti sąlygas suremontuotoje, atnaujintoje (modernizuotoje) ir (arba) rekonstruotoje sporto bazėje fizinio aktyvumo veiklose dalyvauti neįgaliesiems. Finansavimo prioritetas teikiamas, kai paraiškoje neįgalieji nurodomi kaip tikslinė grupė ir numatomas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) šiai tikslinei grupei didinimas, organizuojant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.
Ne mažiau kaip 10 % kvietimo lėšų sumos pirmiausia bus skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškoms. Iš dalies prie neįgaliųjų sporto plėtros prisidedančioms paraiškoms prioritetas (kėlimas į sąrašo viršų) nesuteikiamas.

2. Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas. Paraiškoje vietos bendruomenė nurodoma kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vietos bendruomenės nariams, poreikis. Paraiškoje numatomas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei grupei didinimas, vykdant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po sporto projekto įgyvendinimo pabaigos.

3. Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas. Paraiškoje vaikai ir (arba) jaunimas (iki 29 metų) nurodomi kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vaikams ir jaunimui, poreikis. Paraiškoje numatomas sporto bazės prieinamumas (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei grupei vykdyti nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po sporto projekto įgyvendinimo pabaigos.

4. Asmenys skatinami reguliariai sportuoti. Sporto bazės prieinamumas (laiko, kainos ir fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) skatins tikslinę grupę reguliariai (2-4 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo pratybose.

Galimi pareiškėjai: Sporto projekto paraišką teikti (būti pareiškėju) gali juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė (partneriai).

Finansavimas skiriamas esamoms sporto bazėms. Esama sporto bazė suprantama kaip sporto paskirties pastatas arba sporto paskirties inžinerinis statinys fizinio aktyvumo / sporto pratyboms, varžyboms ir / ar kitiems sporto renginiams rengti, kuriame vyksta / vyko pratybos, varžybos ar kiti sporto renginiai per pastaruosius dvejus metus (2019–2020 m.).

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 450 000 Eur.

 Kviečiame kreiptis:
el. paštu: 
info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje 
https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

pirciupasaulis.pngLogo.pngbaltijosbrasta.pngKlaipėda_LCC.pngNovaturas.pngPilies-Uostas.pngmechanizmu.pngTARANDE_LOGO-01.pngTranskela_Logo_COLOR.pngLaurai.pngAKTO.pngPBU.pngTAVIRA.pnglogo1.pnggordonlogo.pngbalticilp.pngTLSC.png