Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ nr. 2

Priemonė:
„Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas"         
30.09.2020 12:00 AM 114 Dienos
        
Tinkami pareiškėjai

Profesinio mokymo įstaigos

Paraiškos teikimo terminas 2020-09-30 
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 100 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 1 822 940,00 Eur

Remiama veikla:
Profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre.


Priemonės tikslas:
Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą darbo vietoje ir sektoriniame praktinio mokymo centre.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
Mokytojų ir kito mokymo įstaigų personalo, atsakingo už mokymo sektoriniame praktinio mokymo centre vykdymą ir (ar) organizavimą, darbo užmokesčio išlaidos; Mokomų asmenų ir juos lydinčių asmenų (profesijos mokytojų arba praktinio mokymo vadovų) tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvos Respublikoje išlaidos; Mokomų asmenų ir juos lydinčių asmenų būtinos apgyvendinimo išlaidos; Mokomų asmenų ir juos lydinčių asmenų maitinimo išlaidos; Patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos bei papildomų poilsio dienų išmokos; Išlaidos praktinio mokymo vykdymui sektoriniame praktinio mokymo centre reikalingoms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti; Netiesioginės išlaidos. 

Finansavimo intensyvumas:
100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

Klaipėda_LCC.pngTAVIRA.pngbaltijosbrasta.pngPilies-Uostas.pngNovaturas.pngLaurai.pngbalticilp.pngLogo.pngTLSC.pngpirciupasaulis.pngTranskela_Logo_COLOR.pngAKTO.pngPBU.pnglogo1.pngTARANDE_LOGO-01.pnggordonlogo.pngmechanizmu.png