Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Baltijos moksliniai tyrimai

Paskelbtas trečias Baltijos mokslinių tyrimų programos paraiškų konkursas finansuoti regionui aktualius Lietuvos–Latvijos–Estijos ir valstybių donorių – Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos – mokslinius tyrimus. 

Priemonė:
„Baltijos moksliniai tyrimai"                  
19.10.2020 12:00 AM 141 Dienos
Tinkami pareiškėjai

Mokslinius tyrimus vykdančios institucijos, įsikūrusios Lietuvoje ir turinčios partnerių Latvijoje, Estijoje ir Norvegijoje ir (arba) Islandijoje, ir (arba) Lichtenšteine

Paraiškos teikimo terminas 2020 m. spalio 19 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma - Kvietimui numatytas finansavimas 10 mln. eurų

Remiama veikla:

  • Visuomenės sveikata; e-sveikata;
  • Migracija; socialinė įtrauktis;
  • Kibernetinis saugumas; viešasis saugumas;
  • Regioninė ekonominė plėtra; darbas, darbo rinkos reguliavimas ir socialinė politika;
  • Inovaciniai sprendimai efektyviam ir tvariam išteklių panaudojimui.


Priemonės tikslai:

  • Konsoliduoti Baltijos valstybių, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos mokslo potencialą.
  • Stiprinti regioninį bendradarbiavimą regiono šalims aktualiuose mokslo tyrimuose.
  • Užpildyti nišą tarp nacionalinio mokslo finansavimo ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
Tinkamos finansuoti išlaidos yra personalo, vykdančio projektą, išlaidos, projekte dalyvaujančio personalo kelionių išlaidos ir dienpinigiai, subrangos išlaidos (ne daugiau negu 15 % visų projekto išlaidų), kitos išlaidos ir institucijos netiesioginės išlaidos (vienodo nustatyto dydžio – 25 % nuo visų tiesioginių tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus tiesiogines tinkamas finansuoti subrangos išlaidas). Išlaidos yra tinkamos finansuoti, jeigu jos yra pagrįstos, būtinos ir tinkamos bei tiesiogiai susijusios su projektu.

Finansavimo intensyvumas:
Programos finansavimas gali sudaryti iki 100 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, su sąlyga, kad yra laikomasi taikomų nacionalinių ir ES taisyklių dėl valstybės paramos.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

TARANDE_LOGO-01.pngPilies-Uostas.pngKlaipėda_LCC.pngpirciupasaulis.pngbaltijosbrasta.pngLogo.pngTranskela_Logo_COLOR.pngTAVIRA.pngNovaturas.pnglogo1.pngbalticilp.pngmechanizmu.pngPBU.pngLaurai.pngAKTO.pnggordonlogo.pngTLSC.png