Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

„VIETOS KULTŪRINIO VERSLUMO SKATINIMAS“

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Kultūra“ kvietimas teikti paraiškas „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“

Priemonė:
"Vietos kultūrinio verslumo skatinimas"                  
30.09.2020 12:00 AM 159 Dienos
Tinkami pareiškėjai Viešieji ar privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės,  nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje. Paraiškos teikimo terminas 2020 m. rugsėjo 30 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 1,000,000.00 eurų. Kvietimui numatytas finansavimas 4,300,000.00 Eur


Remiama veikla:
1 Kryptis: projektai, atkuriantys ir kultūriniams tikslams pritaikantys nekilnojamąjį kultūros paveldą iš kultūros vertybių registro;
2 Kryptis: projektai, kultūriniams tikslams pritaikantys vietas, neįtrauktas į kultūros vertybių registrą.

Priemonės tikslas:
Bendrasis Programos tikslas yra socialinės ir ekonominės plėtros stiprinimas per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą.

Programos atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ tikslai yra šie:

  • Skatinti vietinių kultūros įstaigų, savivaldybių, vietinių bendruomenių ir verslo atstovų dialogą;
  • Stiprinti verslumo įgūdžius vietiniame lygmenyje;
  • Pagerinti supratimą apie kultūros išteklių panaudojimą;
  • Pagerinti finansinius ir projektų planavimo įgūdžius;
  • Pagerinti infrastruktūros sąlygas, būtinas kultūrinės veiklos įgyvendinimui, atsižvelgiant į vietos bendruomenių poreikius;
  • Atgaivinti kultūrines vietas ir paveldo objektus, siekiant puoselėti vietos kultūrinį gyvenimą;
  • Užtikrinti socialinį bendrumą ir nediskriminavimą rajonuose, kuriuose gyvena tautinės mažumos.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
Ranga (abiem kryptims išlaidos infrastruktūrai negali viršyti 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų); darbo užmokesčio išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su vykdomu projektu ir yra apskaičiuota ir išmokėta už darbo laiką, dirbtą projekte; netiesioginės išlaidos (pvz. elektros energijos, gamtinių dujų, šildymo, vandens, valymo, apsaugos, patalpų priežiūros,  ryšių ir kitos išlaidos).

Gali būti finansuojamos: ilgalaikis turtas; prekės ir paslaugos; komandiruotės.

Finansavimo intensyvumas:
Iki 90 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

baltijosbrasta.pngpirciupasaulis.pngPBU.pngNovaturas.pnglogo1.pngLaurai.pngAKTO.pngKlaipėda_LCC.pngTLSC.pnggordonlogo.pngTranskela_Logo_COLOR.pngTARANDE_LOGO-01.pngPilies-Uostas.pngLogo.pngTAVIRA.pngbalticilp.pngmechanizmu.png