Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI

Kvietimas teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui.

Priemonė:
"Sporto projektai, skirti fizinio aktyvumo veikloms, sporto įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos kelimui"                  
Tinkami pareiškėjai Juridiniai asmenys Paraiškos teikimo terminas planuojamas artimiausiu metu
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 5 933 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 11 866 000 Eur

Remiama veikla: 
1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
3. Sporto renginių organizavimas;
4. Kvalifikacijos tobulinimas. 

Priemonės tikslas: Skatinti fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimą, tobulinti kvalifikaciją ir sporto renginių organizavimą.

Informacija pareiškėjams: 

  • Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys.
  • Paraišką, kai sporto projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip projekto partnerius.
  • Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką vienai finansuojamai projektų veiklos sričiai.
  • Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką tai pačiai finansuojamai veiklos sričiai, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos).
  • Pildydami projektų paraiškas pareiškėjai turi vadovautis nacionaliniais strateginiais dokumentais, tokiais kaip 5.1.1. 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. XI-1296 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos patvirtinimo“ (toliau – Sporto strategija) ir jos tikslų įgyvendinimo kriterijais; 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Sporto strategijos įgyvendinimo planas), o ypač 4 punkto nuostatomis; ir kitais aktualiais nacionaliniais ir tarptautiniais sporto srities dokumentais.

Tinkamos finansuoti išlaidos: 
Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai; atlyginimai pagal autorines sutartis bei kitų atlygintinų paslaugų sutartis; maitinimo išlaidos; projektą vykdančio personalo ir projekto dalyvių komandiruotės, akreditacijos ir kitos kompensacijų išlaidos; patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo išlaidos; prekės ir paslaugos (sportinei aprangai, apdovanojimams, spaudai, leidybos darbams, informacijos sklaidai, kitoms paslaugoms ir prekėms); specialiųjų sporto techninių priemonių ir įrangos įsigijimas; projekto administravimo išlaidos; apskaitos vedimo paslaugos;kanceliarinės prekės; komunalinių paslaugų išlaidos; ryšių paslaugos; banko mokesčiai; projekto vadovo ir (ar) finansininko darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai; kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos išlaidos.

Didžiausia finansavimo suma: 
1 veiklai – 5 933 000 Eur (neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti - 659 000 Eur);
2 veiklai  – 2 373 000 Eur (neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti - 264 000 Eur);
3 veiklai - 1 780 000 Eur (neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti - 198 000 Eur);
4 veiklai - 593 000 Eur (neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti - 66 000 Eur);

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

Novaturas.pngAKTO.pngPilies-Uostas.pngPBU.pngTranskela_Logo_COLOR.pngbalticilp.pngTLSC.pngmechanizmu.pngpirciupasaulis.pngLogo.pngLaurai.pngKlaipėda_LCC.pngTAVIRA.pngbaltijosbrasta.pnglogo1.pnggordonlogo.pngTARANDE_LOGO-01.png