Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Priemonės „InoConnect“ kvietimas teikti paraiškas

Priemonės „InoConnect“ kvietimas teikti paraiškas. 

Priemonė:
„InoConnect“

Liko: 97 d.
Finansuojamos veiklos

moksliniai tyrimai ir inovacijos;
dalyvavimas tarptautinių  ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų iniciatyvose ir renginiuose;

Paraiškos teikimo terminas 2020-11-30 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 10 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 200 000,00 Eur

Tikslas: skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (toliau – EĮT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, ir taip Lietuvos Respublikoje didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) išlaidas, MTEP paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų.

Kvietimui numatytas finansavimas: 200 000,00 Eur

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 10 000,00 Eur, finansuojami moksliniai tyrimai ir inovacijos.

Tinkami pareiškėjai:
- privatieji juridiniai asmenys. 
- mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai.

Finansuojamos veiklos: dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose.

Kvietimo tinkamos išlaidos: tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos ir projektą vykdančio personalo komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos.

Paraiškos pateikimo terminas: 2020-11-30 16:00

MB Kokybės klubas siūlo kokybiškas projekto paraiškos parengimo paslaugas. Kviečiame kreiptis dėl konsultacijos el. paštu: info@kokybesklubas.lt arba telefonu +370 65538778. 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

PBU.pngLaurai.pnggordonlogo.pngTAVIRA.pngmechanizmu.pngPilies-Uostas.pngTranskela_Logo_COLOR.pngTARANDE_LOGO-01.pngbaltijosbrasta.pngAKTO.pngTLSC.pngbalticilp.pngKlaipėda_LCC.pngNovaturas.pnglogo1.pngLogo.pngpirciupasaulis.png